Tapahtumissamme noudatetaan turvallisen tilan periaatteita. Periaatteet hyväksyttiin kevään 2022 yleiskokouksessa, ja ne ovat voimassa vuosina 2022-2023. Periaatteiden tarkoituksena on, että jokaisella TAHRAn toimintaan osallistuvalla olisi tervetullut olo. Turvallisen tilan periaatteita sovelletaan TAHRAn toimintaan ja tapahtumiin, ja niihin osallistuvilta henkilöiltä odotetaan näiden periaatteiden noudattamista. Lisäksi hallitus noudattaa toiminnassaan TAHRAn yhdenvertaisuussuunnitelmaa. Suunnitelman löydät tästä.

 

 

Turvallisen tilan periaatteet:

 

Ei tehdä oletuksia. Ei tehdä oletuksia esimerkiksi ihmisten sukupuolesta, seksuaalisuudesta, taustasta, kansallisuudesta, toimintakyvystä, kokemuksista, ajatuksista, elämäntilanteesta eikä itsemääritellystä identiteetistä. Kunnioita muita, huomioi yhteisön moninaisuus ja arvosta yksilöiden erilaisuutta.

 

Anna toisille tilaa. Anna toisille tilaa ja huolehdi siitä, että kaikki tulevat kuulluksi ja pääsevät osalliseksi. Hyväksy, että osallistumistapoja on monia. Kiinnitä huomiota sanavalintoihisi.

 

TAHRAn toiminta on syrjinnästä vapaata. TAHRAn toiminnassa ei suvaita syrjimistä henkilöön tai ryhmään liittyvän syyn perusteella, kuten vamma, terveydentila, sukupuoli, seksuaalinen suuntautuminen tai etninen tausta. TAHRAn toiminnassa ei saa myöskään syrjiä taitotasoon, tekniikoihin, opiskelukampukseen tai -suuntaukseen tai tehtyyn taiteeseen liittyen. Loukkaava taide ei ole tervetullutta. Älä kommentoi muiden tuotoksia ilkeästi.

 

TAHRAn toiminta ja tapahtumat ovat häirinnästä vapaita. Häirintä voi olla esimerkiksi sanallista häirintää, koskettamista tai tuijottamista. Jos joku pyytää lopettamaan häiritsevän käytöksen, se pitää lopettaa. Jos havaitset epäasiallista käytöstä, puutu siihen rauhallisesti ja asiallisesti. Voit myös kääntyä TREYn häirintäyhdyshenkilön puoleen. Jos omaa toimintaasi tai käytöstäsi kritisoidaan, suhtaudu asiaan rakentavasti.

 

Yhdenvertaisuus